Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan KMGN Consult behandler personoplysninger og hvilke rettigheder registrerede personer har i den forbindelse.

Persondata på hjemmesiden

Der indsamles som udgangspunkt ikke personoplysninger om besøgende på hjemmesiden, medmindre den besøgende selv giver os oplysningerne, eksempelvis ved brug af vores kontaktformular. Når kontaktformularen på vores hjemmeside benyttes, behandler vi de opgivne personoplysninger med det formål at kunne vende tilbage på henvendelsen.

Cookies

Hjemmesiden anvender kun nødvendige Cookies til tekniske funktioner med det formål at sikre at hjemmesiden fungerer. Denne form for cookies stiller ikke krav om at der skal afgives et samtykke for den besøgende på hjemmesiden.

Personoplysninger

KMGN Consult er dataansvarlig for de personoplysninger der behandles om vores kunder.Vi behandler de nødvendige personoplysninger for at kunne samarbejde med vores kunder om at kunne levere de aftalte juridiske ydelser.

Hvad er en personoplysning?

En personoplysning er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det kan eksempelvis være navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, CPR-nummer, m.v. Denne form for personoplysning er underlagt reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Formål med indsamlingen af oplysningerne og retsgrundlaget for indsamlingen

Behandlingen af personoplysningerne er nødvendig i forhold til at kunne opfylde vores kundeaftaler jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b., herunder:

  • Levering af den aftalte ydelse
  • Fakturering af den aftalte ydelse
  • Dokumentation af den udførte ydelse

Behandlingen er desuden nødvendig i forhold til at kunne forfølge vores legitime interesser i virksomhedens administration og ydelser jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, herunder:

  • I forbindelse med vores kundesamarbejder
  • I forbindelse med udvikling og tilpasning af ydelserne til kunderne

Da vi er underlagt loven om hvidvask, behandler vi ligeledes de oplysninger, der fremgår af pas, kørekort og sygesikringsbevis i forbindelse med lovens krav om kundekendskab, og hvor behandlingen af CPR-nummer er af afgørende betydning for at sikre en entydig identifikation, jf. databeskyttelsesloven § 11, stk. 2, nr. 1 og 3

Opbevaring, sletning og videregivelse af personoplysninger

Personoplysninger opbevares så længe, det er nødvendigt i forhold til at at kunne levere de juridiske ydelser og opretholde et løbende kundeforhold. Ved ophør af et kundesamarbejde, opbevarer vi som udgangspunkt alle sagsrelaterede oplysninger, herunder personoplysninger i 10 år, for bla. at kunne dokumentere forløbet i sagen, i tilfælde af en eventuel opstået tvist vedrørende den leverede juridiske ydelse. Personoplysninger videregives ikke til tredjeparter, medmindre vi er retlig forpligtet til videregivelsen, herunder f.eks. videregivelse til offentlige myndigheder.

Den registreredes rettigheder

Vi respekterer de registreredes rettigheder. Det betyder at vi imødekommer et krav fra en registreret om at få indsigt i sine oplysninger og få rettet eventuelle fejl. Derudover imødekommer vi også de krav, som man i visse tilfælde har som registreret, dvs. retten til at få slettet sine oplysninger, få begrænset en behandling, gøre indsigelse mod en behandling og få sine oplysninger udleveret digitalt.
 

Ønskes der, som registreret at gøre brug af de ovenfor nævnte muligheder eller har de spørgsmål til selve behandlingen af personoplysninger, kan vi kontaktes på: rie@kmgn-consult.dk.

Ønsker man, som registreret at klage over behandlingen af sine personoplysninger, kan dette gøres ved at rette henvendelse til Datatilsynet. Kontaktoplysningerne kan findes på www.datatilsynet.dk.

Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.